De buurtvereniging schikt met Wooninc.

Nadat de rechtbank in Den Bosch alle beroepen van o.a. de buurtvereniging tegen de nieuwbouwplannen ongegrond had verklaard, stond de buurtvereniging voor de overweging om wel of niet in hoger beroep te gaan bij de Raad van State. Omdat een hoger beroep een onzekere onderneming was, wilden wij graag weten of zo’n hoger beroep ook gedragen zou worden door de buurtbewoners. Daarom hebben we de ongeveer 60 huishoudens die geparticipeerd hadden in de kosten van onze advocaat gevraagd wat hun mening was. Op onze vraag, hebben we ongeveer 50 antwoorden gekregen. Alle antwoorden waren unaniem vóór het instellen van een hoger beroep. Aldus hebben we gehandeld.

In eerste instantie reageerde Wooinc. hierop furieus, en verbraken zij alle contacten met de buurtvereniging. Met het bouwmanagementsbureau, in dienst van Wooninc. zijn we wel in gesprek gebleven; een compromis wat betreft de termijnen was in de maak. Totdat we via-via benaderd werden door de advocaat van Wooninc. om toch nog eens om de tafel te gaan zitten, waarbij hij aangaf dat er voor de buurtvereniging wel iets in het vat zou zitten.

 

In dit overleg stelde hij voor om de complete nieuwbouw aan de Geldropseweg te laten vallen inclusief het achterliggende appartementenblok en de parkeergarage, in ruil voor het laten vallen van het hoger beroep. Terplekke hebben wij geprobeerd of er ook nog iets te halen viel voor de bewoners en omwonenden van het terrein Blauwververij-Romerohof, maar dat bleek niet het geval.

Als wij niet op dit voorstel in zouden gaan liet Wooninc., bij monde van haar advocaat, weten het hoger beroep rustig af te wachten, vervolgens verlenging van de bouwvergunningen aan te vragen bij de gemeente, om dan in de komende jaren uit de bouwvergunningen die projecten te realiseren die haar op dat moment het beste zou uitkomen. Een weinig plezierig vooruitzicht.

Op zeer korte termijn hebben wij een aantal mensen bij elkaar geroepen zowel bewoners en omwonenden van Geldropseweg-Hoefkestraat als van Blauwververij-Romerohof. Na een lange discussie, waarbij elk argument uitvoerig werd besproken, bleek toch een grote meerderheid voorstander om dit aanbod te accepteren. Naast de overduidelijke voordelen voor de direct omwonenden van terrein ’Geldropseweg-Hoefkestraat’, waren de belangrijkste argumenten daarbij het wegnemen van de onduidelijkheid over de start van de nieuwbouw en het stoppen van de toenemende verloedering (o.a. brand). Een enkeling was voorstander van het juridisch uitpluizen van ons conflict met Wooninc.

Vervolgens is er nog een week onderhandeld over hoe de overeenkomst tussen Wooninc. en de buurtvereniging eruit zou moeten zien, waarbij elke komma gewogen werd. Uiteindelijk zijn wij akkoord gegaan.Het resultaat:

Namens de werkgroep Nieuwbouw,

Frank van der Laak

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS